Föremål

Kärl

Importerad keramik

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Kärl
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Arkeologisk samling
Material
  • A-gods
  • Keramik
Storlek
Vikt 3 g
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Tillverkningsplats
Föremålsnummer
1042449_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 1001574
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23