Bipolär vikt

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Bipolär vikt, Vikt
Kategori Handel och värdemätare
Material Järn, Brons
Storlek Vikt 7.9 g
Antal 1
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 581411_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1129
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Stensättning: 1129
Kontextnamn Bj 1129
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888