Föremål

Kam

fragment av stödskena med diagonala korsande linjer

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Kam
  • Stödskena
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Ben/Horn
Storlek
  • Längd 17 mm
  • Tjocklek 4 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
986576_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 21917
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23