Föremål

råvara/avfall/halvfabrikat

Brandflinta.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
råvara/avfall/halvfabrikat
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Flinta
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
1012736_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 22810
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23