Föremål

Pärla

Opak. Grå. mycket fragmentarisk

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Pärla
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Glas
Antal
1
Antal fragment
10
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Fysiska egenskaper
  • Färg: Grå
  • Form: rund oval
Föremålsnummer
989677_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 28767
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23