Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Ringspänne

Hårt korroderat och sönderfallet ringspänne av järn.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ringspänne, Spänne, Fragment
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 570005_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 835
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 835
Kontextnamn Bj 835
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879