Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Urna

Kärl av dåligt bränd gods, utvändigt, gult, massan svart. Kanten ej kvar. Ornerad med grovt inskurna linier. C:a 13 ihoplimmade fragment.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Urna, Kärl
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Keramik
Storlek Vikt 551 g, Bredd 83 mm, Tjocklek 5.3 mm, Tjocklek 9.2 mm
Antal 1
Antal fragment 13
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 446948_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 17
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 17
Kontextnamn Bj 17
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875