Föremål

Kärl

Inhemsk keramik. Ej ritad. Flera korn=4-6 mm.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Kärl
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Arkeologisk samling
Material
  • A IV
  • Keramik
Storlek
Vikt 2 g
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Tillverkningsplats
Föremålsnummer
1044435_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 1007047
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23