Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Bultlåsnyckel

Ax från 1 bultlåsnyckel med vidsittande textilier. Sannolikt från nyckel med överfångsgjutet skaft.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Bultlåsnyckel, Nyckel, Ax
Kategori Hantverk och redskap, Dräkt och personlig utrustning
Material Järn, Textil
Antal 1
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 563493_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 777
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 777
Kontextnamn Bj 777
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879