Börs

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Börs, Väska, Kantbeslag
Material Brons
Antal 1
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 610837_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 97
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 97
Kontextnamn Bj 97
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875