Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

sammansatt enkelkam

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning sammansatt enkelkam, Kam
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Horn, Järn
Antal 1
Antal fragment 19
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 615248_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1048
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1048
Kontextnamn Bj 1048
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881