Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Oval spännbuckla P51

2 ovala spännbucklor av P 51-typ, den ena sönderfallen.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Oval spännbuckla P51, Spänne
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Brons, Förgyllning, Järn, Silver, bly-leg, Textil
Antal 2
Antal fragment 10
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 611296_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 963
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 963
Kontextnamn Bj 963
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881