Kam

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kam
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Horn
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 614522_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 974
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 974
Kontextnamn Bj 974
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881