Kärl

Delar av kärl med svagt utåtböjd mynning. Botten ihopfogad. Bottendiameter 8,2 cm.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kärl
Kategori Husgeråd och livsmedel, Religion och kult
Material Keramik
Antal fragment 18
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 527247_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 821
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 821
Kontextnamn Bj 821
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879