Föremål

Kärl

Delar av kärl med svagt utåtböjd mynning. Botten ihopfogad. Bottendiameter 8,2 cm.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Kärl
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Religion och kult
  • Arkeologisk samling
Material
Keramik
Antal fragment
18
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
527247_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 821
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 821
Undersökare
Undersökningsår
1879