Föremål

Guldfoliepärla

Translucent. Guld. en segmenterad upphuggen ev inre delen till en överfångspärla, oval

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Guldfoliepärla
  • Pärla
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Glas
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Fysiska egenskaper
Form: segmenterad
Föremålsnummer
989129_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 21899
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23