Upphov: Faith-Ell, Harald, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstål

Fragment av lyrformigt eldstål.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldstål
  • Elddon
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal
1
Antal fragment
7
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
580590_HST
Andra nummer
  • Undernummer: Bj 1107
  • FID: 580590
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1107
Undersökare
Undersökningsår
1881