Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Oval spännbuckla P55

2 ovala spännbucklor av P 55-typ med delvis bevarade järnnålar med vidsittande textil.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Oval spännbuckla P55, Spänne
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Brons, Järn, Textil, Silver, bly-leg
Antal 2
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 611268_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 960
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 960
Kontextnamn Bj 960
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881