Föremål

Mikropärla

Translucent. Grön

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Mikropärla
  • Pärla
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Glas
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Fysiska egenskaper
  • Färg: Grön
  • Form: cylindrisk
Föremålsnummer
989676_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 28766
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23