Klinknagel

Ca 50 klinknaglar och 10 spikar. Återfunna norr om de övriga nitarna och spikarna - sannolikt från en andra, upphuggen båt.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Klinknagel, Spik, nit/spik
Kategori Transport och samfärdsel
Material Järn
Antal 60
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 577371_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 879
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Stadsvallen: 879
Kontextnamn Bj 879
Undersökare Stolpe, Hjalmar