Föremål

korsformiga nithuvuden

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Föremål, Ben, Beslag, Nit, Fragment
Material Cu-legering, Järn, Ben
Antal 11
Antal fragment 11
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622073_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1058
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1058
Kontextnamn Bj 1058
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881