Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Vikt

Sönderfallen järnvikt med spår av bronsering.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Vikt
Kategori Handel och värdemätare
Material Järn, Brons
Antal 1
Antal fragment 6
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 570086_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 835
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 835
Kontextnamn Bj 835
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879