Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Pilspets

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Pilspets
Kategori Vapen och rustningar
Material Järn
Antal 8
Antal fragment 13
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 614525_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 974
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 974
Kontextnamn Bj 974
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881