Kärl

Kärl av tjockt gods; ca 1,2 cm. Svagt utåtböjd mynning med tillplattad mynningsrand. Bottenskärvan har en fastrostad järnklump.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kärl
Kategori Husgeråd och livsmedel, Religion och kult
Material Keramik
Antal fragment 7
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 526744_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 776
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 776
Kontextnamn Bj 776
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879