Föremål

Puns

möjlig puns?

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Puns
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Verktyg
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Storlek
  • Vikt 16 g
  • Längd 46 mm
  • Bredd 1600 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
975229_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 23891
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23