Foto: Asp, Yliali, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Rundsköld

Fragmentarisk sköldbuckla av R564-typ

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Rundsköld, Sköld, Sköldbuckla, Sköldbuckla typ R564, Fragment
Kategori Vapen och rustningar
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 18
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 106520_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 977, Fyndnummer: 62
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 977
Kontextnamn Bj 977
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881