Fragment

brickvävda band

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Textil
Teknik Brickvävd
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 616558_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 791
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 791
Kontextnamn Bj 791
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879