Pärla

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Pärla
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Bärnsten, Karneol, Bergkristall, Glas
Antal 39
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 599158_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1161
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1161
Kontextnamn Bj 1161
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888