Kärl

Höjd 17,5 cm. Tunnformigt kärl med svagt utåtböjd plan mynning. Mynningen skadad.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kärl
Kategori Religion och kult, Husgeråd och livsmedel
Material Keramik
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 523536_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 155
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 155
Kontextnamn Bj 155
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875