Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Kärl

Botten och delar av buken. Några lösa skärvor varav två mynningsskärvor.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kärl
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Keramik
Antal 1
Antal fragment 6
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 467401_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 59
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 59
Kontextnamn Bj 59
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875