Upphov: Faith-Ell, Harald, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Nit

Museum Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Nit
  • Spik
  • Ben
Kategori Arkeologisk samling
Material
  • Järn
  • Ben
Antal 44
Antal fragment 44
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622074_HST
Andra nummer
  • Undernummer: Bj 1058
  • FID: 622074
Förvärvsnummer 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Brandgrav, Grav, Hög: 1058
Kontextnamn Bj 1058
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881