Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Nit

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Nit, Spik, Ben
Material Järn, Ben
Antal 44
Antal fragment 44
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622074_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1058
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1058
Kontextnamn Bj 1058
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881