Upphov: Anställd vid SHM, Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Mynt

Museum
Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet
Föremålsbenämning
Mynt
Kategori
  • Mynt
  • Fyndmynt
  • Mynt från Norden och Storbritannien
Material
Silver
Storlek
  • Vikt 0.71 g
  • Diameter 18.3 mm
Tillverkningsplats
Föremålsnummer
300052_KMK
Andra nummer
Undernummer: Bj 860B
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
1989-09-15
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 860
Undersökare