Oval spännbuckla P51

Oval spännbuckla av typ P 51 + ytterligare fragment i burk

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Oval spännbuckla P51, Spänne
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Brons, Järn, Förgyllning, Textil
Antal 1
Antal fragment 17
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 452471_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 844
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 844
Kontextnamn Bj 844
Undersökare Stolpe, Hjalmar