Rundsköld

3 U-formiga sköldkantsbeslag av brons vilka urspr hållit fast en remsa av tjockare läder mot sköldens kant. Även trä från själva skölden och tunnare läder som täkt fram- och basidorna finns bevarat under/mellan beslagen. Träslaget skall enl. bifogad lapp vara gran (Picea sp).

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Rundsköld, Sköld, Sköldkantsbeslag
Kategori Vapen och rustningar
Material Brons, Läder, Trä
Antal 3
Antal fragment 10
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 573092_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 850
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 850
Kontextnamn Bj 850
Undersökare Stolpe, Hjalmar