Foto: Androsjtjuk, Lena, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

nyckel/beslag

Vridlåsnyckel till sammankorroderad med bandformigt järnbeslag från skrin.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning nyckel/beslag, konglomerat
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Brons, Förgyllning, Järn
Antal 1
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 577398_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1083
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1083
Kontextnamn Bj 1083
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881