Foto: Jan Eve Olsson, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Oval spännbuckla särtyp

2 mycket tunga ovala spännbucklor av särtyp med rikt dekorerade, pånitade figurer. Undersidorna uppvisar textilavtryck.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Oval spännbuckla särtyp, Spänne
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Brons, Förgyllning, Silver
Antal 2
Antal fragment 6
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 572457_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 845
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 845
Kontextnamn Bj 845
Undersökare Stolpe, Hjalmar