Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Oval spännbuckla

1 spännbuckla saknar bronsnål, vid kanten sammankorroderad med fragment av bronskedja. Andra spännbuckla har vid nålfäste fastsittande textilfragment

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Oval spännbuckla
  • Spänne
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
  • Brons
  • Guld
  • Vitmetall
  • Textil
Teknik
  • Förgyllning
  • Niello
Antal
2
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
371661_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 552
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 552
Undersökare
Undersökningsår
1878
Delar
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Ovalspännen
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Två ovalspännen av förgylld brons med inläggning av silver och niello. Gripdjursornamentik i karolingisk stil samt sex fyrsidiga, genombrutna knoppar. Runt spännenas överdelar löper en virad silvertråd. Gravfynd från Birka, Bj 552, Adelsö socken, Uppland.