Kam

13 kamfragment, varav 1 fragment av stödskena med järnnit och 1 fragment består av 3 ihoplimmade bitar.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kam, stödskena, Tandplatta, Tand, Nit
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material ben/horn, Järn
Antal 1
Antal fragment 13
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 478445_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 175
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 175
Kontextnamn Bj 175
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875