sammansatt enkelkam

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning sammansatt enkelkam, Kam, stödskena, Tandplatta, Tand, Nit
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material ben/horn, Brons
Antal 2
Antal fragment 27
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 575638_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 151
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 151
Kontextnamn Bj 151
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875