Upphov: Kalmring, Sven/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Pil

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Pil
  • Pilspets
Kategori
  • Vapen och rustningar
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal
10
Antal fragment
19
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
581144_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 1125B
Litteratur
Birka I. Die gräber. Tafeln, Taf. 12:1, 4. (Arbman, Holger)
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1125B
Undersökare
Undersökningsår
1888