Foto: Androsjtjuk, Lena, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Ringspänne

Öppet ringspännet med polyedriska knoppar.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ringspänne, Spänne, Ram, Nål
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Brons
Antal 1
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 577360_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1083
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1083
Kontextnamn Bj 1083
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881