Upphov: Åhlin, Christer, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Dräkthake

2 bronshakar, 1 med vidsittande textilrester (yllekypert & tuskaftat linne) och järnring. Bör ha hört till ett par strumpor eller ett par benlindor.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Dräkthake
  • Hake
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
  • Brons
  • Järn
  • Textil
Antal
2
Antal fragment
10
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Stil
Borrestil
Föremålsnummer
582954_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 905
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 905
Undersökare