Föremål

Eldstål typ 3

Upphov: Androsjtjuk, Lena, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldstål typ 3
  • Elddon
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Arkeologisk samling
Material
  • Järn
  • Brons
Storlek
Vikt 18 g
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
415035_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 99
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 99
Undersökare
Undersökningsår
1875