Rundspänne

Spännet med järnnål och kedjering av bronstråd.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Rundspänne, Spänne
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Brons, Förgyllning, Järn
Antal 1
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 599036_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1161
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1161
Kontextnamn Bj 1161
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888