Oval spännbuckla

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Oval spännbuckla, Spänne
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Brons, Järn, Textil
Antal 2
Antal fragment 8
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 599032_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1161
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1161
Kontextnamn Bj 1161
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888