Upphov: Voronin, Pavel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldslagningsflinta

1 bit eldslagningsflinta.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldslagningsflinta
  • Elddon
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Flinta
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
563466_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 776
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 776
Undersökare
Undersökningsår
1879