Kam

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kam, stödskena, Tandplatta, Tand, Nit
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material ben/horn, Brons, Järn
Antal 2
Antal fragment 20
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 595761_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1153
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1153
Kontextnamn Bj 1153
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888