Enkelkam

11 bitar av 1 bränd enkelkam med bronsnitar.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Enkelkam, B1:2-kam, Kam, stödskena, Tandplatta, Nit
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material ben/horn, Brons
Antal 1
Antal fragment 11
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 563656_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 779
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 779
Kontextnamn Bj 779
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879